امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

شارژ کنترلر خورشیدی EP solar یا EPEVER در ولتاژهای 12/24 و 48 ولت و آمپرهای 5 الی 60 آمپر در دو نوع PWM و MPPT یک سال گارانتی ساخت چین

 

 

شارژ کنترلر خورشیدی ئی پی سولار - EP Solar Charger Controller

Ep solar charger controller Epever solar charger controller

 

شارژ کنترلر خورشیدی PWM ئی پی سولار (ئی پی اور) - EP solar (EPEVER) PWM Solar Charger Controller

شارژ کنترلر خورشیدی

 

12 ولت

5 آمپر

30 ولت ماکسیمم ورودی پنل

ابعاد : 20.2×65×92.8 میلیمتر

وزن : 74 گرم

مدل :LS0512E

 

شارژ کنترلر خورشیدی

 

12 ولت

10 آمپر

30 ولت ماکسیمم ورودی پنل

ابعاد : 21.8×67×101.2 میلیمتر

وزن : 82.5 گرم

مدل : LS1012E

 

شارژ کنترلر خورشیدی

 

12/24 ولت

10 آمپر

50 ولت ماکسیمم ورودی پنل

ابعاد : 21.8×67×101.2 میلیمتر

وزن : 82 گرم

مدل : LS1024E

 

شارژ کنترلر خورشیدی

 

12/24 ولت

20 آمپر

50 ولت ماکسیمم ورودی پنل

ابعاد : 34.8×85.6×128 میلیمتر

وزن : 151.6 گرم

مدل : LS2024E

 

شارژ کنترلر خورشیدی

 

12 ولت

5 آمپر

30 ولت ماکسیمم ورودی پنل

ابعاد : 20.8×65.5×109.7 میلیمتر

وزن : 90 گرم

مدل : LS0512EU

 

شارژ کنترلر خورشیدی

 

12 ولت

10 آمپر

30 ولت ماکسیمم ورودی پنل

پورت خروجی USB 5V 1A

ابعاد : 21.8×67×120.3 میلیمتر

وزن : 100 گرم

مدل : LS1012EU

 

شارژ کنترلر خورشیدی

 

12/24 ولت

10 آمپر

50 ولت ماکسیمم ورودی پنل

پورت خروجی USB 5V 1A

ابعاد : 21.8×67×120.3 میلیمتر

وزن : 100 گرم

مدل : LS1024EU

 

شارژ کنترلر خورشیدی

 

12/24 ولت

20 آمپر

50 ولت ماکسیمم ورودی پنل

پورت USB 5V 1A

ابعاد : 34.8×85.6×148 میلیمتر

وزن : 180 گرم

مدل : LS2024EU

 

شارژ کنترلر خورشیدی

 

12/24 ولت

30 آمپر

50 ولت ماکسیمم ورودی پنل

پورت خروجی USB 5V 1A

ابعاد : 43.7×106.8×148 میلیمتر

وزن : 290 گرم

مدل : LS3024EU

 

شارژ کنترلر خورشیدی

 

12 ولت

5 آمپر

دارای تایمر

ابعاد : 25×66×97 میلیمتر

وزن : 50 گرم

مدل : LS0512R

 

شارژ کنترلر خورشیدی

 

12/24 ولت

10 آمپر

50 ولت ماکسیمم ورودی پنل

قابلیت اتصال به نمایشگر جهت تنظیمات

ابعاد : 37×69.3×138.6 میلیمتر

وزن : 130 گرم

مدل : LS1024B

 

شارژ کنترلر خورشیدی

 

12/24 ولت

20 آمپر

50 ولت ماکسیمم ورودی پنل

قابلیت اتصال به نمایشگر جهت تنظیمات

ابعاد : 47.8×81.4×159.6 میلیمتر

وزن : 300 گرم

مدل : LS2024B

 

 شارژ کنترلر خورشیدی

 

12/24 ولت

30 آمپر

50 ولت ماکسیمم ورودی پنل

قابلیت اتصال به نمایشگر جهت تنظیمات

ابعاد : 57×101.3×200.6 میلیمتر

وزن : 500 گرم

مدل : LS3024B

 

شارژ کنترلر خورشیدی

12/24 ولت

10 آمپر

دارای تایمر قابل تنظیم

ابعاد : 34×65×140 میلیمتر

وزن : 150 گرم

مدل : LS1024R

 

شارژ کنترلر خورشیدی

 

12/24 ولت

20 آمپر

دارای تایمر قابل تنظیم

ابعاد : 45×75×144 میلیمتر

وزن : 250 گرم

مدل : LS2024R

 

شارژ کنترلر خورشیدی

 

12/24 ولت

10 آمپر

مخصوص تابلو

ابعاد : 40×68×120 میلیمتر

وزن : 150 گرم

مدل : LS1024S

 

شارژ کنترلر خورشیدی

 

12/24 ولت

20 آمپر

مخصوص تابلو

ابعاد : 48×87×128 میلیمتر

وزن : 250 گرم

مدل : LS2024S

 

شارژ کنترلر خورشیدی

 

12 ولت

10 آمپر

ضد آب

30 ولت ماکسیمم ورودی پنل

ابعاد : 25.6×75×108.5 میلیمتر

وزن : 408 گرم

مدل : LS1012EPD

 

شارژ کنترلر خورشیدی

 

12/24 ولت

20 آمپر

ضد آبچ

50 ولت ماکسیمم ورودی پنل

ابعاد : 25.6×75×108.5 میلیمتر

وزن : 410 گرم

مدل : LS2024EPD

 

شارژ کنترلر خورشیدی

 

12/24 ولت

30 آمپر

ضد آب

50 ولت ماکسیمم ورودی پنل

ابعاد : 25.6×75×108.5 میلیمتر

وزن : 435 گرم

مدل : LS3024EPD

 

شارژ کنترلر خورشیدی

 

12/24 ولت

10 آمپر

ضد آب

دارای تایمر مخصوص روشنایی خورشیدی

ابعاد : 20×73×107 میلیمتر

وزن : 280 گرم

مدل : LS102460BPL

 

شارژ کنترلر خورشیدی

 

12/24 ولت

20 آمپر

ضد آب

دارای تایمر مخصوص روشنایی خورشیدی

ابعاد : 25.6×102×108.5 میلیمتر

وزن : 460 گرم

مدل : LS202410BPL

 

شارژ کنترلر خورشیدی

 

12/24 ولت

10 آمپر

مناسب برای سیستم خورشیدی خانگی

ابعاد : 40×85×162 میلیمتر

وزن : 200 گرم

مدل : VS1024BN

 

شارژ کنترلر خورشیدی

 

12/24 ولت

20 آمپر

مناسب برای سیستم خورشیدی خانگی

ابعاد : 50×100×162 میلیمتر

وزن : 400 گرم

مدل : VS2024BN

 

شارژ کنترلر خورشیدی

 

12/24 ولت

30 آمپر

مناسب برای سیستم خورشیدی خانگی

قابلیت اتصال به کامپیوتر و سنسور حرارتی

ابعاد : 58×103×200 میلیمتر

وزن : 700 گرم

مدل : VS3024BN

 

شارژ کنترلر خورشیدی

 

12/24 ولت

45 آمپر

مناسب برای سیستم خورشیدی خانگی

قابليت اتصال به کامپيوتر و سنسور حرارتي

ابعاد : 59×109×201 میلیمتر

وزن : 900 گرم

مدل : VS4524BN

 

شارژ کنترلر خورشیدی

 

12/24 ولت

60 آمپر

مناسب برای سیستم خورشیدی خانگی

قابليت اتصال به کامپيوتر و سنسور حرارتي

ابعاد : 67×129×205 میلیمتر

وزن : 1.3 گیلوگرم

مدل : VS6024BN

 

ep solar controller vs2048bn

 

12/24/36/48 ولت

20 آمپر

مناسب برای سیستم خورشیدی خانگی

قابليت اتصال به کامپيوتر و سنسور حرارتي

ابعاد : 58×103×200 میلیمتر

وزن : 700 گرم

مدل : VS2048BN

 

ep solar controller vs3048bn

 

12/24/36/48 ولت

30 آمپر

مناسب برای سیستم خورشیدی خانگی

قابليت اتصال به کامپيوتر و سنسور حرارتي

ابعاد : 59×109×201 میلیمتر

وزن : 900 گرم

مدل : VS3048BN

 

ep solar controller vs4548bn

 

12/24/36/48 ولت

45 آمپر

مناسب برای سیستم خورشیدی خانگی

قابليت اتصال به کامپيوتر و سنسور حرارتي

ابعاد : 67×119×205 میلیمتر

وزن : 1.2 کیلوگرم

مدل : VS4548BN

 

ep solar controller vs6048bn

 

12/24/36/48 ولت

60 آمپر

مناسب برای سیستم خورشیدی خانگی

قابليت اتصال به کامپيوتر و سنسور حرارتي

ابعاد : 64×174×205 میلیمتر

وزن : 1.5 کیلوگرم

مدل : VS6048BN

 

شارژ کنترلر خورشیدی

 

12/24 ولت

10 آمپر

دارای نمایشگر

ابعاد : 39.7×84.6×132 میلیمتر

وزن : 180 گرم

مدل : VS1024A

 

شارژ کنترلر خورشیدی

 

12/24 ولت

20 آمپر

دارای نمایشگر

ابعاد : 46.1×94.1×149 میلیمتر

وزن : 260 گرم

مدل : VS2024A

 

شارژ کنترلر خورشیدی

 

12/24 ولت

30 آمپر

دارای نمایشگر

ابعاد : 46.2×106.6×177.5 میلیمتر

وزن : 330 گرم

مدل : VS3024A

 

کنترلر خورشیدی EPEVER

 

12/24 ولت

10 آمپر

دارای نمایشگر + 2 عدد پورت USB

ابعاد : 41.5×85×142 میلیمتر

وزن : 0/22 کیلوگرم

مدل : VS1024AU

 

کنترلر خورشیدی EPEVER

 

12/24 ولت

20 آمپر

دارای نمایشگر + 2 عدد پورت USB

ابعاد : 49.3×94.9×160 میلیمتر

وزن : 0/35 کیلوگرم

مدل : VS2024AU

 

کنترلر خورشیدی EPEVER

 

12/24 ولت

30 آمپر

دارای نمایشگر + 2 عدد پورت USB

ابعاد : 59.8×100.9×181 میلیمتر

وزن : 0/55 کیلوگرم

مدل : VS3024AU

 

کنترلر خورشیدی EPEVER

 

12/24/36/48 ولت

30 آمپر

دارای نمایشگر + 2 عدد پورت USB

ابعاد : 59.8×100.9×181 میلیمتر

وزن : 0/58 کیلوگرم

مدل : VS3048AU

 

کنترلر خورشیدی EPEVER

 

12/24 ولت

45 آمپر

دارای نمایشگر + 2 عدد پورت USB

ابعاد : 63.8×118.4×194 میلیمتر

وزن : 0/76 کیلوگرم

مدل : VS4524AU

 

کنترلر خورشیدی EPEVER

 

12/24/36/48 ولت

45 آمپر

دارای نمایشگر + 2 عدد پورت USB

ابعاد : 63.8×118.4×194 میلیمتر

وزن : 0/88 میلیمتر

مدل : VS4548AU

 

کنترلر خورشیدی EPEVER

 

12/24 ولت

60 آمپر

دارای نمایشگر + 2 عدد پورت USB

ابعاد : 72.2×128.7×214 میلیمتر

وزن : 1/02 کیلوگرم

مدل : VS6024AU

 

کنترلر خورشیدی EPEVER

 

12/24/36/48 ولت

60 آمپر

دارای نمایشگر + 2 عدد پورت USB

ابعاد : 72.2×128.7×214 میلیمتر

وزن : 1/04 کیلوگرم

مدل : VS6048AU

 

 

 

شارژ کنترلر خورشیدی MPPT ئی پی سولار (ئی پی اور) - EP solar (EPEVER) MPPT Solar Charger Controller

epever controller tracer1210a

 

12/24 ولت

10 آمپر

سیستم شارژ MPPT

دارای نمایشگر

100 ولت ماکسیمم ورودی پنل

ابعاد : 44×139×172 میلیمتر

وزن : 600 گرم

مدل : Tracer1210A

epever controller tracer2210a

 

12/24 ولت

20 آمپر

سیستم شارژ MPPT

دارای نمایشگر

100 ولت ماکسیمم ورودی پنل

ابعاد : 52×154×220 میلیمتر

وزن : 1.1 کیلوگرم

مدل : Tracer2210A

 

epever controller tracer3210a

 

12/24 ولت

30 آمپر

سیستم شارژ MPPT

100 ولت ماکسیمم ورودی پنل

ابعاد : 55×164×228 میلیمتر

وزن : 1.2 کیلوگرم

مدل : Tracer3210A

epever controller tracer4210a

 

12/24 ولت

40 آمپر

سیستم شارژ MPPT

100 ولت ماکسیمم ورودی پنل

ابعاد : 63×180×252 میلیمتر

وزن : 1.9 کیلوگرم

مدل : Tracer4210A

epever controller tracer1215bn

 

12/24 ولت

10 آمپر

سیستم شارژ MPPT

150 ولت ماکسیمم ورودی پنل

ابعاد : 36×118×196 میلیمتر

وزن : 900 گرم

مدل : Tracer1215BN

epever controller tracer2215bn 

 

12/24 ولت

20 آمپر

سیستم شارژ MPPT

150 ولت ماکسیمم ورودی پنل

ابعاد : 56×143×217 میلیمتر

وزن : 1.5 کیلوگرم

مدل : Tracer2215BN

epever controller tracer3215bn

 

12/24 ولت

30 آمپر

سیستم شارژ MPPT

150 ولت ماکسیمم ورودی پنل

ابعاد : 60×160×281 میلیمتر

وزن : 2.3 کیلوگرم

مدل : Tracer3215BN

epever controller tracer4215bn

 

12/24 ولت

40 امپر

سیستم شارژ MPPT

150 ولت ماکسیممورودی پنل

ابعاد : 64×183×303 میلیمتر

وزن : 2.9 کیلوگرم

مدل : Tracer4215BN

epever controller etracer4415bnd

 

12/24/36/48 ولت

45 آمپر

سیستم شارژ MPPT

150 ولت ماکسیمم ورودی پنل

ابعاد : 107×208×398.6 میلیمتر

وزن : 4.3 کیلوگرم

مدل : ET4415BND

epever controller etracer6415bnd

 

12/24/36/48 ولت

60 آمپر

سیستم شارژ MPPT

150 ولت ماکسیمم ورودی پنل

ابعاد : 107×208×449 میلیمتر

وزن : 5.5 کیلوگرم

مدل : ET6415BND

 

epever controller itracer3415nd

 

12/24/36/48 ولت

30 آمپر

سیستم شارژ MPPT

150 ولت ماکسیمم ورودی پنل

ابعاد : 102×219×358 میلیمتر

3.7 کیلوگرم

مدل : IT3415ND

epever controller itracer4415nd

 

12/24/36/48 ولت

45 آمپر

 سیستم شارژ MPPT

150 ولت ماکسیمم ورودی پنل

ابعاد : 107×231×382 میلیمتر

4.6 کیلوگرم

مدل : IT4415ND

epever controller itracer6415nd

 

12/24/36/48 ولت

60 آمپر

سیستم شارژ MPPT

150 ولت ماکسیمم ورودی پنل

ابعاد : 110×231×440 میلیمتر

وزن : 5.9 کیلوگرم

مدل : IT6415ND

   

 

 

نمایشگر مخصوص شارژ کنترلر خورشیدی ئی پی سولار (ئی پی اور) - EP solar (EPEVER) Display for Charger Controller
epever (epsolar) lcd diplay solar controller 

12 ولت

دما کارکرد : 40- الی 60+ سانتی گراد

طول سیم : 10 متر

مدل : MT-1

epever (epsolar) display solar controller 

12 ولت

دما کارکرد : 40- الی 60+ سانتی گراد

طول سیم : 2 متر

مدل : MT-5

epever (ep solar) display solar controller 

صفحه نمایشگر چراغدار

دما کارکرد : 20- الی 70+ سانتی گراد

ابعاد نمایشگر : 98×98 میلیمتر

ابعاد نمایشگر با فریم : 114×114 میلیمتر

وزن : 190 گرم

مدل : MT50

   

 

 

 


شارژ کنترلر خورشیدی ئی پی سولار (ئی پی اور) در ولتاژهای 12/24/36/48 ولت در آمپرهای 5 الی 60 در دو نوع MPPT و PWM 

شارژ کنترلر خورشیدی EP SOLAR (EPEVER) سری PWM در آمپرهای : 5 , 10 , 20 , 30 , 45 , 60 آمپر

شارژ کنترلر خورشیدی EP SOLAR (EPEVER) سری MPPT در آمپرهای : 10 , 20 , 30 , 40 , 45 , 60 آمپر

 

 

 درباره شرکت EP solar (EPEVER) :

شرکت EP solar در سال 2007 میلادی در کشور چین شهر پکن تاسیس شد. یک شرکت با تکنولوژی بالا و بسیار قوی در تحقوق و توسعه در محصولات خود را عرضه کرد که یکی از تخصصی ترین شرکت های تولید کننده کنترلر های خورشیدی در جهان می باشد.

شرکت EP solar (ئی پی سولار) در محصولات دیگر همچون اینورتر مستقل از شبکه و درایور های led نیز فعالیت دارد و همچنین در زمینه طراحی و عرضه نرم افزارهای سیستم خورشیدی دارای سوابق زیادی می باشد. برخی از استانداردهای اخذ شده توسط شرکت EP solar عبارتند از ISO 9001 : 2008 , FCC , ROSH , CGC-SOLAR , ETL , CE

محصولات شرکت EP solar که بیشترین آن تولید کنترلر خورشیدی می باشد در 120 کشور جهان به فروش می رسد.

در سال 2015 برند شرکت EP solar به EPEVER تغییر کرد که بر تمامی محصولات تولید شده از 2015 به بعد برند EPEVER حک شده است.

برند EP مخفف Efficient Power به معنی قدرت کارآمد می باشد که در EP solar قدرت کارآمد خورشیدی و در EPEVER قدرت کارامد همیشگی معنی می دهد.

 

شارژ کنترلر خورشیدی چیست ؟
شارژ کنترلر خورشیدی وسیله ای است جداگانه که بین پنل خورشیدی و باتری قرار میگیرد. وقتی پنل خورشیدی برق تولید میکند با عبور از شارژ کنترلر وارد باتری برای شارژ می شود. وظیفه شارژ کنترلر خورشیدی هنگامی که است که ولتاژ پنل خورشیدی بیش از یک مقدار مشخص وارد سیستم می شود شارژ باتری را متوقف می کند و زمانی که ولتاژ به پایین ازسطح مشخص قرار بگیرد شارژ باتری مجدد فعال می شود. شارژ کنترلرها به دو دسته پی دبیلو ام و ام پی پی تی تقسیم می شوند:
1 -  شارژ کنترلرهای پی دبلیو ام PWM یا مدولاسیون پهنای پالس یک راه حل ارزان قیمت برای سیستم های کوچک است در زمانی که دمای سلول خورشیدی بین 45 الی 75 درجه سانتی گراد است.
2 -  شارژ کنترلر ام پی پی تی MPPT تکنولوژی حداکثر ردیاب نقطه ای است که از لحاظ الکترونیکی پیشرفته تر هستند و امکان شارژ به حداکثر ظرفیت باتری (بستگی به باتری) را می دهد. برای به طور کامل بهره برداری از پتانسیل پنل های خورشیدی و کنترلر که ولتاژ پنل های خورشیدی باید به طور قابل توجهی بالاتر از ولتاژ باتری باشد و این کنترلر انرژی قابل ملاحضه ای به دست می آورد در زمانی که دمای سلول خورشیدی کمتر از 45 درجه سانتی گراد یا بیشتر از 75 درجه سانتی گراد یا هنگامی که تابش بسیار کم است مورد استفاده قرار می گیرد.


انواع قابلیت های شارژر کنترلرها در مدل و برند های مختلف عبارتند از : کنترل کننده های شارژ همچنین ممکن است دمای باتری را برای جلوگیری از گرمایش بیش از حد کنترل کنند. برخی از شارژ کنترلر ها دارای نمایشگر برای نمایش داده ها (ولتاژ ورودی , آمپر ورودی , میزان شارژ باقی مانده باتری و...) و خروجی اتصال به کامپیوتر برای انتقال داده ها برای ثبت در سیستم و کنترل از راه دور با اتصال به اینترنت را فراهم می کنند و در برخی دارای خروجی یو اس بی برای شارژ موبایل و تبلت و ... هستند. در برخی از شارژ کنترلرها از تایمر استفاده می شود که برای سیستم های روشنایی خورشیدی برای تنظیم زمان خاموش و روش شدن لامپ یا پرژکتور استفاده می شود. اکثر پنل های خورشیدی ولتاژ 12 ولت  حدود 16 تا 20 ولت است و پنل های خورشیدی 24 ولت حدود 30 تا 38 ولت است که شارژ کنترلر خورشیدی این میزان ولتاژ را به حدود 13.5 تا 14.5 ولت می رساند تا به باتری آسیب نرسد.

 

 

وب سایت محصولات ای پی سولار : https://www.epsolarpv.com/productlist_1.html

 

 

certificate ep solar epever

 
  certificate ep solar (epever)
 certitficate ep solar (epever) certificate ep solar (epever) certificate ep solar (epever)

 

شارژ کنترلر خورشیدی , شارژ کنترل خورشیدی , شارژر کنترلر خورشیدی , شارژر کنترل خورشیدی , شارژ کنترلر ep solar , شارژ کنترلر epever , شارژ کنترلر pwm , شارژ کنترلر mppt , کنترل شارژ خورشیدی , شارژ کنترلر پنل خورشیدی , شارژ باتری خورشیدی , قیمت شارژ کنترلر خورشیدی , فروش شارژ کنترلر خورشیدی , نمایندگی شارژ کنترلر خورشیدی ep solar , نمایندگی شارژ کنترلر خورشیدی epever , شارژ کنترلر خورشیدی نمایشگردار , شارژ کنترلر خورشیدی یو اس بی دار , شارژ کنترلر خورشیدی تایمردار , محصولات ئی پی سولار , محصولات ep solar , شرکت ep solar - epever , انرژی خورشیدی , فروشگاه انرژی خورشیدی , فروش شارژ کنترلر خورشیدی خ لاله زار , نمایندگی شارژ کنترلر خورشیدی ep solar , نمایندگی epever در لاله زار , شرکت شارژ کنترلر خورشیدی خیابان لاله زار جنوبی
    طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار

     تمامی حقوق این وب سایت برای اروین سولار محفوظ می باشد.